Naudinga informacija

Pagal LR Statybos techninį reglamentą 2.02.02:2004 pertvarų, turėklų, baliustradų aukštis turi būti ne mažesnis kaip: